برنامه ها و عملکردها
 

گزارش عملکردهای

 انجمن اولیا و مربیان

 

هنرستان دخترانه ئکار دانش مائده

 

سال تحصیلی : 90 – 89

 

 

گزارش انتخابات اعضای انجمن اولیاء ومربیان

تشکیل  ستاد برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان

موضوعات مطرح شده

تاریخ

روز

- تشکیل ستاد انجمن

- آماده نمودن دعوت نامه ها

20/6/89

شنبه

-  دعوت از اعضای  انجمن سال قبل

24/6/89

چهارشنبه

- تهیه  لیستی  از اهداف انجمن

- آماده نمودن فرم های گزارش گیری برای مشخص نمودن تعداد دواطلبن انجمن

28/6/89

یکشنبه

- ثبت نام و برآورد هزینه و سایر امکانات مورد نیاز انتخابات

- بررسی فرم های دواطلبین

7/7/89

چهارشنبه

- ابلاغ عوامل اجرایی حوزه

- آماده نمودن دعوت نامه ها از انجمن

- تمهیدات ویژه حوزه

13/7/89

سه شنبه

نمونه دعوت نامه انجمن جهت انتخابات

وفرم نمونه گیریدواطلبین

اطلاع رسانی در خصوص معرفی داوطلبین

بررسی فرم های دریافتی از اولیای داوطلب کاندید شدن در انتخابات

تشکیل جلسه با اولیا داوطلب

 

دریافت طرح ها و برنامه های داوطلبین

تهیه بروشور واز مشخصات شناسنامه ای داوطلبین و ارائه به دانش آموزان

نحوه برگزاری انتخابات

تشکیل جلسه عمومی و دعوت از انجمن در تاریخ 15/07/89 روز سه شنبه ساعت 11:30

 

انتخاب آقای محمد پور به عنوان رئیس سنی از میان حاضرین

انتخاب منشی انتخابات توسط رئیس سنی

تهیه تعرفه های رای گیری مهمور به مهر آموزشگاه

 نمونه :

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

انجمن اولیا و مربیان

انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان

اسامی منتخبین :

1-

2-

3-

4-

5-

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

انجمن اولیا و مربیان

انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان

 

شماره:

نام :

نام و نام خانوادگی:

اثر انگشت :

امضاء منشی :

 

مهرمدرسه

 

 

 

معرفی و تشریح برنامه های کاندیداها در روز برگزاری انتخابات

 

 

نحوه برگزاری انتخابات

اخذ رای به صورت کتبی

ارسال گزارشات  انتخابات و اسم اعضا در تاریخ 17/ 7/89 به شماره نامه  271

بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

موضوع

تاریخ

روز

تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان جهت برنامه ریزی برای هفته پیوند

 تهیه دعوت نامه جهت دعوت از اعضای انجمن وسایر اولیاء

21/7/89

چهارشنبه

((تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان در ارتباط باپیوند اولیا و مربیان تعامل هدفمند خانواده ها در نظام تعلیم و تربیت))

زدن زنگ پیوند اولیاء و مربیان

برگزاری مسابقه مقاله نویسی و ارسال آثار برگزیده به اداره

 

24/7/89

شنبه

بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

((تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان درپیوند اولیا و مربیان زمینه ساز رشد همه جانبه دانش آموزان)

تشکیل کار گروه تخصصی در جهت جذب مشارکتهای همه جانبه اولیاء

25/7/89

یکشنبه

((تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان

 در جهت پیوند اولیا و مربیان در تحقق  تهذیب ،تحصیل و ورزش دانش آموزان))

برگزاری مسابقه ورزشی و دعوت از اولیاء ورزش کار

 

26/7/89

دوشنبه

                        بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

((تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان در جهت پیوند اولیا و مربیان احیا و ترویج سنت های حسنه  ))

برپایی نمایشگاهی از دست ساخته های دانش آموزان

 

 

27/7/89

سه شنبه

بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

(( پیوند اولیاء و مربیان و نقش آموزش و مشاوره در سلامت خانواده))

برگزاری جلسه آموزش مشاوره و نقش سلامت روان وخانواده  مشاوره سلامت وتغذیه و...

 

صبحانه مشترک با اولیاء

 

 

28/7/89

چهارشنبه

بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

(( پیوند اولیاء و مربیان و مدیریت صحیح اقتصاد))

برنامه ریزی برای صرفه جویی در سرانه آموزشگاه

اعلام برای پیاده روی و همایش روز جمعه و شرکت در نماز جمعه

دعوت از سرهنگ روشن

 

29/7/89

پنج شنبه

(( پیوند اولیاء و مربیان ،تجدید میثاق با ولایت و ارزشهای دینی))

شرکت خانواده با دانش آموزان در پیاده رویی و نماز جماعت

30/7/89

پنج شنبه

اهم فعالیتهای بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان

در تاریخ های ذیل :

 21/ 7/89 ، 24/7/89 ، 25/7/89 ، 26/7/89 ، 27/7/89

تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان

به صورت کتبی از مسئول انجمن اولیاء و مربیان اداره و چند نفر از همکاران اداری به همراه اعضاء انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه جهت زدن زنگ هفته پیونداولیاء و مربیان   دعوت به عمل آمد.

نحوه ی دعوت از مدعوین جهت حضور در مراسم زنگ پیوند

برپایی نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان

صبحانه مشترک دانش آموزان با اولیاء

بازدید از دانشگاه علمی کاربردی

بر پایی مسابقه مقاله نویسی

سخنرانی سرهنگ روشن

پیاده رویی روز جمعه و نماز جماعت با دانش آموزان واولیا و مربیان

نحوه استفاده از امکانات تبلیغاتی جهت حضور گسترده اولیاءدر مراسم

برپایی نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان

صبحانه مشترک دانش آموزان با اولیاء

بازدید از دانشگاه علمی کاربردی

بر پایی مسابقه مقاله نویسی

سخنرانی سرهنگ روشن

گذاشتن جلسه آموزش خانواده

تهیه بروشور توسط مشاور

گذاشتن جلسات مشاوره گروهی و انفرادی

پیاده رویی روز جمعه و نماز جماعت با دانش آموزان واولیا و مربیان

استفاده از ظرفیت های تبلیغی و اطلاع رسانی جهت توجیه بیشتر اولیا

ارسال گزارش هفته پیوند در تاریخ 5/8/89 به شماره 357

ارسال گزارش هفته پیوند

ساماندهی مشارکت های مالی و توسعه همکاری های اولیا

تشکیل جلسات شورای مالی در تاریخهای : 3/7/89، 15/7/89، 3/9/89، 4/10/89، 25/10/89، 21/11/89، 25/12/89، 17/1/90،4/2/90، 7/2/90،

شرکت فعال نماینده انجمن در جلسات شورای مالی

ارائه قبض در قبال وجوه دریافتی

واریز مبلغ  2000000    ریال به شماره حساب آموزشگاه

دریافت قبوض از اداره

تسویه حساب قبوض با اداره در پایان سال تحصیلی

رعایت شرایت دریافت

مطرح نمودن موضوعات  و وضعیت مالی آموزشگاه در جلسات عمومی اولیا

تعیین سر فصل مستقل در دفاتر مالی

تهیه تراز مالی و ارسال به اداره

اعلام شماره حساب آموزشگاه به اولیا و نصب در تابلو اعلانات جهت جمع آوری کمک های افراد خیر

ثبت عملیات های مالی

شناسایی و ساماندهی اولیا توانمد مالی و خیر با تشکیل کار گروه های ویژه

جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی از همکاران خیر برای دانش ؟آموزان بی بضاعت و بیمار و پرداخت هزینه عمل دو نفر از دانش آموزان جمعا به مبلغ 31600000 ریال

توسعه مشارکتهای سایر سازمانها و ادارات دولتی با اطلاع اداره آموزش و پرورش منطقه  مانند کمیته امداد در جهت خرید کتاب برای دانش آموزان بی بضاعت و همکاری شهداری و سازمان تبلیغات و بسیج و... در انجام امور مربوطه در جهت رفع مشکلات  آموزشگاه

ابتکارات

 ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به تخصص و مهارت ومیزان سواد و وضعیت مالی در زمان ثبت نام دانش آموزان

کمک از اولیا در انجام مهارت مربوطه در صورت همکاری ولی

شناسایی و ساماندهی تخصص ها و مهارتهای اولیا

تشکیل بانک اطلاعاتی از مهارت و سواد والدین

تشکیل کار گروه ویژه جهت رفع مشکلات آموزشی ، تربیتی و مالی آموزشگاه

تشکیل کار گروه

تشکیل کار گروه ها در تاریخ های : کارگروه آموزشی (10/9/89- 2/11/89) کارگروه پرورشی وتربیتی (10/9/89- 2/11/89) کارگروه مالی( 8/9/89- 3/11/89 )

جلسات کار گروه

تمامی مصوبات به صورت 100% عملیاتی شده و در هر جلسه بیش بیش از 5 طرح مطرح شده

عملیاتی نمودن مصوبات

نظارت بر حمل و نقل دانش آموزان

معرفی رانندگان سرویسها به اداره جهت انعقاد قرار داد با رعایت کامل مفاد

انعقاد قرار داد با پیمانکارو رعایت مفاد ماده 4

 تشکیل ستاد نظارت بر حمل و نقل دانش آموزان  در آموزشگاه

تشکیل ستاد امور حمل و نقل دانش آموزان

نصب تابلوها ی راهنمایی رانندگی  در آموزشگاه  جهت آشنایی دانش آموزان

گذاشتن کلاس های ویژه مقررات راهنمایی و رانندگی و کلاس کمک های اولیه

مانور زلزله و اطفای حریق

 

انجام اقداماتی جهت آشنایی دانش آموزان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

 مانور زلزله    -  مانور اطفای حریق

کمک های اولیه کمک به مصدومین تصادفات و حفظ خونسردی

 

انجام اقداماتی در خصوص سال ایمنی دانش آموزان

آموزش خانواده و خدمات مشاوره ای به دانش آموزان

جلسه 21/7/89 خطرات دوران نوجوانی-جلسه 28/9/89 کاهش اضطراب امتحانات- جلسه آموزش خانواده دکتر قائمی – جلسه آموزش خانواده مادر شهید جلسه آموزش خانواده جوان و دین گریزی – جلسه آموزش خانواده سرهنگ روشن – جلسه آموزش خانواده حجت اسلام آقای فرجی و...

اختصاص اعتبار در خصوص اجرای برنامه  های آموزش خانواده

 

 

 

تهیه فرم نظر سنجی از اولیا

نحوه ی اجرای برگزاری      دوره های آموزش خانواده

تهیه برشور های لازم در ارتباط با موضوعات مختلف و فیلم های آموزشی کراک بهداشت  و در اختیار والدین قرار دادن

برگزاری جلسات سخنرانی تخصصی : ( مدیریت جوان در تشکیل خانواده، هدایت و تربیت دینی، بهداشت روانی جوان و...)

دکتر قائمی – دکتر فردوسی فر –  سرهنگ روشن – دکتر زمانی- حجت السلام حاج آقا فرجی- خانم گرزین- حاج آقا حیدری-  سرهنگ روشن- حجت السلام طیبی پور از قم و مشاور آموزشگاه خانم نادری( به پیوست عکس)

برگزاری دوره های دوره های آموزش خانواده:  عمومی آشنایی با موقعیت ها و رفتارهای پرخطر – بهداشت روانی جوان- پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی – هدایت و تربیت دینی جوانان ( جوان ودین گریزی) – بررسی الگوهای دینی- مهرتهای حل تعارض و حل مساله- راه کارهای توانمند سازی اجتماعی جوان- اهداف و انگیزه های ازدواج وتشکیل خانواده

تکمیل فرمهای مورد نظر و آماده نمودن گزارشات لازم

                                ارسال گزارشهای مربوطه به اداره بعد از جلسات

ارسال به موقع فرمهای گزارش آماری دوره های آموزش خانواده به منطقه

گذاشتن بیش از 20جلسه مشاوره گروهی و دهها جلسه مشاوره فردی با اولیا

انجام خدمات راهنمایی فردی و گروهی

معرفی دانش آموزان مشکل دار به واحد مشاوره اداره به صورت نامه محرمانه در جهت رفع مشکل دانش آموزان بیش 10 نفر

دانش آموز با توجه به مشکلات خانوادگی و سایر مشکلات مربوطه

معرفی دانش آموزان نیازمد به کمیته امدا د و سایر واحد های مشاوره

خلاقیت و نوآوری

صبحانه مشترک بین دانش آموزان اولیا و مربیان

 

مدرسه بانشاط ( مسابقه تزئین سالاد الویه)

 

ارائه طرح و پیشنهاد های اجرایی به شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه دست ساخته ها

نمایشگاه هفته مشاغل

نمایشگاه تزئین سالاد الویه

برگزاری نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی دانش آموزان

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی

گذاشتن نمایشگاه های مختلف – بهبود فضای کتابخانه – خرید کتابهای متنوع – گذاشتن مسابقه مقاله نویسی -  ایجاد بانک CD

 

 

ابتکارات آموزشگاه برای استفاده مستمر اولیاء و مربیان و دانش آموزان از کتابخانه

 اشتراک مجلات پیوند ورشد به صورت 100% افزایش داشته  است.

افزایش اشتراک پیوند

تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان و ارسال کار برگها ی مربوطه به صورت جلسات و اعلام نظرها

تشکیل جلسات در تاریخهای :

15/7/89- 16/8/89- 25/10/89 -21/9/89- 25/10/89 -             28 10/89-10/11/89-17/12/89- 23/1/90- 20/2/90- 23/3/90

تشکیل جلسات انجمن

 برگزاری جلسات عمومی در تاریخ های:

15/7/89 - 25/10/89- 9/11/89 – 24/12 /89 – 19/ 3/ 90

کاربرگ جلسات عمومی انجمن

ارسال کار برگها بدون تاخیر ارسال کاربرگهای سه ماهه اول سه ماهه دوم وسه ماهه سوم و جلسات عمومی انجمن  به همراه صورت جلسه انتخابات در تاریخ مورد نظر

کاربرگ جمع بندی نتایج عملکرد سه ماهه  فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان

ارسال کار برگها در تاریخ مورد نظر بدون تاخیر

کاربرگ ثبت نتایج بازدید از فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان

ارسال کار برگها در تاریخ مورد نظر بدون تاخیر

کاربرگ مربوط به اعلام نظر در خصوص راهنمای فعالیتهای انجمن اولیاء ومربیان

فوق برنامه

 گذاشتن :کلاس تقویتی و فوق  برنامه

کلاس کنکور

برپایی مسابقات ورزشی

همکاری و مشارکت جهت غنی سازی اوغات فراقت

 برگزاری کلاس تقویتی ریاضیات سال اول – عربی سال اول – کلاس تقویتی دروس تخصصی دانش آموزان سوم نقشه کشی و سوم کامپیوتر

همکاری و مشارکت در اجرای کلاس های تقویتی

بازدیدهای  علمی از : 1-کتابخانه عمومی2- کانون سیمرغ3 – نمایشگاه کتاب  4- نمایشگاه دست ساخته ها 5- دانشگاه علمی کاربردی6- نمایشگاه حجاب وعفاف7- اداره آموزش وپرورش

مسابقات علمی و فرهنگی:  شرکت در مسابقات علمی و فرهنگی و آوردن مقام استانی در آمادگی جسمانی  - مسابقه روزنامه دیواری – و دست ساختها – شرکت در مسابقه هنر های دستی و گروه سرود و...

همکاری و مشارکت در اجرای مسابقات علمی – فعالیتهای اردویی و بازدید های علمی

تشویق دانش آموزان ممتاز درسی نوبت اول  – تشویق دانش آموزان ممتاز اخلاقی- تشویق دانش آموزان فعال در برنامه های آموزشگاه – تشویق دانش آموزانی که در مسابقات مقام آورده اند – تشویق دانش آموزانی که در درس یا اخلاق پیشرفت داشته اند – دادن تشویقی از طرف مدیر به مربیان فعال و درخواست تقدیر نامه از اداره آموزش و پرورش منطقه

                                     

قدر دانی از دانش آموزان و مربیان فعال و ممتاز

مناسبتها

گذاشتن جلسه آموزش خانواده

تهیه تراکت و برشور

معرفی وتشویق خانواده های موفق

دعوت از خانواده شهداء

اجرای برنامه ویژه روز خانواده

 

برنامه ریزی جهت بزرگ داشت روز خانواده

تهیه هدیه برای مربیان آموزشگاه- دعوت از پشکسوتان تعلیم وتربیت- چیدن میز سپاس در دفتر آموزشگاه – انجام مراسم در هفته معلم به صورت کلاسی – اجرای مراسم کلی ویژه روز معلم- زدن زنگ سپاس- تزئین کلاس ها

برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز معلم

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:9  توسط ماه منیر جهاندیده  |